Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Rulman

Sürüji / Idler şahasy

HONGSBELT hereketlendiriji / işlemeýän ştat poslamaýan polatdan, uglerod polatdan we alýumin garyndy materiallaryndan gurlup bilner;bu üç materialy esasan ulanmak maslahat berilýär. Miliň daşky görnüşi degişlilikde inedördül mil we tegelek şah ýaly iki görnüşde düzülendir.Miliň uzynlygy kemeriň täsirli giňligine we zerur konweýer gurluşynyň ähli ölçeglerine görä öndürilmelidir.

Idler-şaft

birlik: mm

Çarçuwa

A B C D E (iň ýokary) F (iň ýokary) G H I K LR M MR
25.4 B + 130 50 80 25 25 45 2 4.5 7.2 38 29
31.8 B + 140 60 80 25 25 45 4.5 7.2 38 29
38.1 B + 200 75 125 25 25 65 4.5 8.2 38 45
50.4 B + 255 85 170 35 35 106 4.5 8.2 38 45
63.5 B + 285 100 185 35 35 125 4.5 8.2 38 45
70.0 B + 310 110 200 45 40 136 5.5 10.2 50.8 45
80.0 B + 355 125 230 45 40 146 5.5 10.2 50.8 --
90.0 B + 400 140 260 45 40 165 5.5 10.2 50.8 --

Aboveokardaky dizaýn spesifikasiýasy diňe salgylanmak üçin.

Suw geçirmeýän podşipnik

Suw geçirmeýän

birlik: mm

ASeňil

Model

Rulman modeli

Journalurnal

TEFLON Journalurnalynyň ýeňi

TEFLON podşipnik

UCF UXF A B C D E F G H I J K
TEF-1 201 - -

11.97 (12)

12 2.8 5 25 3 18 3 16 25 60
TEF-2 202 - -

14.97 (15)

15 2.8 5 25 3 21 3 16 25 60
TEF-3 203 - - 16.97 (17) 17 2.8 5 25 3 23 3 16 25 60
TEF-4 204 - - 19.95 (20) 20 2.8 5 35 3 26 14.5 35 65 55
TEF-5 205 05 24.95 (25) 25 3.8 5 35 3 33 18.5 35 80 70
TEF-6 206 06 29.95 (30) 30 3.8 5 35 3 38 16 34 80 70
TEF-7 207 07 34.95 (35) 35 3.8 8 35 3 43 18.5 35 90 80
TEF-8 208 08 39.95 (40) 40 3.8 8 45 3 48 16 45 90 80
TEF-9 209 09 44.95 (45) 45 4.8 8 45 3 55 22.5 45 120 100

Poslamaýan polat journalurnalynyň we TEFLON journalurnalynyň gaýtadan işleýiş çydamlylygy ± 0.05 mm.

TEFLON rulmany gaýtadan işlemäge çydamlylygy ± 0,1 mm.

Suw geçirmeýän podşipnik ortaça 45 Kg / m2 ýüklenende ulanylmaly we konweýer kemeriniň tizligi howpsuzlyk çäginde minutda 18M-den pes bolmaly.

Hakyky amaly mysallar üçin ýokarky menýudaky Mysallara serediň.

 

Kömekçi podşipnik

Sürüji / işlemeýän mil journalurnalynyň uzynlygy 950 mm-den geçende ýa-da agyr ýüklemek işinde, sürüjiniň / işleýjiniň şahasy ägirt uly dartgynlylyk bilen deformasiýa ediler.Rugsat berilýän iň ýokary deformasiýa gatnaşygy, hereketlendiriji şaha üçin 2,5 mm, işlemeýän mil üçin 5,5 mm.Miliň uzynlygyny ýokarlandyrmak we tork galyndylaryny azaltmak üçin, sürüjiniň / işlemeýän miliň merkezi ýagdaýyny goldamak üçin iki tarapdaky şahalaryň arasynda kömekçi podşipnikler gurmaly.Sürüjiniň / işlemeýän miliň deformasiýasyndan we sowulmagyndan gaça durar.

Aralyk kömekçi podşipnigi kabul etmek zerur bolsa ýa-da ýok bolsa, çep menýudaky Deflection tablisasyna serediň.

Aralyk kömekçi podşipnik gurmak üçin bellikler

Aralyk-kömekçi-göteriji bellikler - gurnama

Aralyk kömekçi podşipnikleri gurmak üçin, kömekçi podşipnik kebşirlemek ýa-da oturdylan nurbatlar bilen berkitmek arkaly konweýeriň çarçuwasyna birikdirilmelidir.Integral konweýer gurluşy takyk meýilnama we çylşyrymly gurluşyk bilen öndürilmelidir.Sürüjiniň rozetkasynyň diametrine üns beriň we aralyk kömekçi podşipnik gurnamagy saklap biljekdigine göz ýetiriň.Aşakdaky “Split Bearing Ölçeg deňeşdirme tablisasyna” serediň.

Aralyk kömekçi podşipnikler elmydama bölünen podşipnikleri kabul edýär.Gaty ýüklemek gurmak, goldamak we çydam etmek aňsat.Bölünýän rulmanyň birleşmesi, sürüjiniň ýa-da işlemeýän şahanyň dartyş güýjüni ýokarlandyrmak üçin kemeriň daşaýan ugruna perpendikulýar bolmaly.Aralyk kömekçi podşipnik kabul edilende, radial we eksenel üçin iki taraplaýyn ýüklenmäge çydap bilýän önümleri saýlaň.

Adaty top ruletkasy, aralyk kömekçi rulmanyň ýerine tegelek buraw adapterini goldaýan enjam hökmünde ulanmak üçin hem elýeterlidir.Tegelek buraw adapterini gaýtadan işlemegiň ölçegi üçin aşakdaky “Split Bearing Dimension Table” -e serediň.

Aýrylyş ölçeg tablisasy

Bölünýän-göteriji-ölçeg-tablisa

Bölüm: mm

d1 d a b c g h l w M S
35 80 205 60 25 33 60 85 110 170 M 12
40 85 205 60 25 31 60 85 112 170 M 12
45 90 205 60 25 33 60 90 115 170 M 12
50 100 205 70 28 33 70 95 130 210 M 16

Pleönekeý kömekçi podşipnik

Pleönekeý kömekçi-podşipnik

Haçan-da konweýer kemeri has kiçi diametrli rozetka bilen dolandyrylsa ýa-da çygly we pes temperatura gurşawynda işlese, bölünen rulmanyň ornuny tutmak üçin ýönekeý kömekçi rulmanyň başga bir görnüşini kabul etmegiňizi maslahat berýäris.

Mysallar

Mysallar

birlik: mm

A B C D1
55 70 100 35
60 85 110 40
75 100 120 45

Bracket kömekçi

Bracket-kömekçi

Garaşýan kömekçi podşipnik agyr ýüklemek, aralyk işlemek, 40 ° C-den ýokary temperatura tapawudy bolan daşky gurşaw we kömekçi podşipnik gurmaly hereketlendiriji / işsiz şaha.

Bracket kömekçi podşipnik gurluşynyň mysaly

Mysal üçin, ýaý-kömekçi-kömekçi-gurluşyk

Aboveokarda görkezilen surat diňe 38mm mysal getirýär.Bu garnituralary özüňiz ýasamak üçin ýokardaky ölçeglere ýüz tutup bilersiňiz.Beýleki ölçegler üçin has giňişleýin maglumat üçin HONGSBELT tehniki bölümi we ýerli edaralar bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Size hyzmat bermäge taýýardyrys.

Miliň defolýasiýa tablisasy

Material

Şah

Kömekçi podşipnik

Şahyň uzynlygy (mm)

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

3750

4000

D

N

2800

900

650

375

300

150

95

65

45

35

--

--

--

--

--

Y

--

--

3750

1750

1000

750

400

275

200

150

100

75

65

60

50

I

N

--

2800

1500

750

475

300

180

120

80

60

45

40

--

--

--

Y

--

--

--

4000

2250

1750

1000

750

450

350

250

175

150

130

110

D

N

--

--

1750

1000

750

450

300

200

140

90

60

50

45

40

30

Y

--

--

--

4500

3500

2250

1750

750

500

350

250

180

150

100

90

I

N

--

--

4500

2500

1500

820

500

350

225

165

135

100

75

--

--

Y

--

--

--

--

--

4500

3000

1900

1200

750

450

400

300

265

250

D

N

1750

750

350

150

80

45

35

25

15

10

--

--

--

--

--

Y

--

3000

1750

750

450

250

160

110

70

50

--

--

--

--

--

I

N

--

2500

1000

500

250

100

50

30

25

20

--

--

--

--

--

Y

--

--

4000

2000

900

750

450

300

190

100

80

60

--

--

--

D

N

--

--

--

4500

1750

125

750

450

350

225

200

150

100

75

--

Y

--

--

--

--

--

5000

3500

2250

1850-nji ýyl

1000

750

500

450

400

350

I

N

--

--

3500

2500

1500

850

500

350

225

200

100

90

75

--

--

Y

--

--

--

--

--

4500

3000

2000

1000

750

500

400

350

300

250

D

N

2940

950

690

395

315

160

100

70

50

40

30

--

--

--

--

Y

--

--

4000

1840

1150

790

420

290

50

160

105

80

70

65

55

I

N

--

2940

1575

790

500

315

190

130

210

65

50

45

--

--

--

Y

--

--

--

4200

2370

1840

1050

790

85

365

255

190

160

140

120

D

N

--

--

1850-nji ýyl

1150

790

475

315

210

475

95

65

55

50

45

35

Y

--

--

--

4750

3675

2365

1840

790

150

370

260

185

160

120

100

I

N

--

--

4750

2650

1580

865

525

370

530

175

140

110

80

--

--

Y

--

--

--

--

--

4730

3150

1995

240

790

470

420

350

300

270

D

N

1850-nji ýyl

790

370

160

84

50

40

50

15

10

--

--

--

--

--

Y

--

3150

185

790

475

260

170

120

75

50

--

--

--

--

--

I

N

--

2625

1050

120

260

105

55

30

25

20

--

--

--

--

--

Y

--

--

4200

2100

950

790

480

320

200

105

85

65

--

--

--

D

N

--

--

--

4725

1850-nji ýyl

1300

790

480

370

250

210

175

105

90

---

Y

--

--

--

--

--

5250

3700

2400

2000

1050

790

525

475

425

375

I

N

--

--

3675

2650

1580

900

550

370

250

210

105

105

90

--

--

Y

--

--

--

--

--

4800

3150

2100

1050

790

525

420

375

315

265

D = Sürüji, I = Boş, N = Notok, Y = Hawa