Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Dizaýn spesifikasiýasy

Esasy ölçeg

Konweýer ulgamynyň dizaýny guşak, hereketlendiriji / boş bölek, goldaw gurluşy we hereketlendiriji usuly bolan 4 esasy bölege bölünýär.Guşak gurluşy öňki bölümde beýan edilipdi.Beýleki 3 bölüm aşakda jikme-jiklikler bilen düşündirer:

Esasy ölçeg

Bölüm X-X '

Esasy Ölçeg-2
Esasy Ölçeg-3

D: 1-10mm

Guşagyň ölçegi temperaturanyň üýtgemegi sebäpli üýtgeýär.Dizaýn ölçegini tassyklamak üçin ýylylyk giňelişini hasaplamak bölümine serediň.

Ölçeg tablisasy

Bölüm: mm
Sprocket
A
B (min)
C (iň ýokary)
T
K
HW
S-HW
PD
RH
SH
Asetal
SUS304
100-nji seriýa
8T
57
65
70
16
7X7
38
34
133
45.5
38.5
10T
72
82
86
164
12T
88
100
103
38
196
16T
121
132
136
260
200-nji seriýa
8T
27
33
35
10
6X6
22
7.5
64
30.5
- -
12T
43
50
52
7X7
38
34
98
45.5
38.5
20T
76
83
85
163
300-nji seriýa
8T
51
62
63
15
7X7
12
- -
120
45.5
38.5
12T
80
82
94
- -
185
400-nji seriýa
8T
10
14
16
7
3X3
- -
4
26
12.5
- -
12T
16
21
22
4X4
- -
38.5
25.3
- -
24T
35
38
41
8X8
25.5
12
76.5
45.5
38.5
500-nji seriýa
12T
41
52
53
13
7X7
10.5
5
93
45.5
38.5
24T
89
100
102
190

Iň ýokary temperaturada konweýer kemeriniň giňligini hasaplamak üçin termiki giňelme / gysyş hasaplama formulasyna serediň.Konweýer sürmek bölüminde goldaw usuly üçin, konweýer dizaýnyna laýyklykda guşak goldaw usulynyň spesifikasiýasyna serediň.

Poslamaýan polatdan ýasalan önümiň aýratyn ölçeglerini öndürmek üçin töleg kabul ederliklidir.

S-HW, Poslamaýan Polat Sürüjiniň merkezi ölçegidir.

Merkez sürüjisi

Merkez Drive-2

Iki gapdalyndaky boş böleklerde kömekçi podşipnikleri kabul etmezlik üçin.

Idler rolikiniň iň pes diametri - D (Yzyna gaýdyp gelmek)

Bölüm: mm
Seriýa 100 200 300 400 500
íD (min.) 180 150 180 60 150

Idler Roller

Idler Roller

Bölüm X-X '

Bölüm X-X '

Guşagyň ölçegi temperaturanyň üýtgemegi sebäpli üýtgeýär.Dizaýn ölçegini tassyklamak üçin çep menýuda giňeltmek hasaplamasyna serediň.

Ölçeg tablisasy

Bölüm: mm

Rolikleriň diametri (min.) A (min.) B (min.) C (iň ýokary) D (min.) E (iň ýokary)
100-nji seriýa 104 76 [1 38 [2 57 3 114
200-nji seriýa 54 40 [1 18 [2 27 3 59
300-nji seriýa 102 69 [1 34 [2 51 3 117
400-nji seriýa 20 19 [1 7 [2 10 2 27
500-nji seriýa 82 56 [1 27 [2 41 3 95

Takyklyk

Takyklyk

Bölüm: mm

Konweýeriň ululygy (ini) Uzynlyk
≥ 5M ≥ 10M ≥ 15M ≥ 20M ≥ 25M ≥ 30M
≥ 350 ± 2.0 ± 2.5 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.0 ± 3.5
≥ 500 ± 2.5 ± 2.5 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0
50 650 ± 2.5 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 ± 4.5
≥ 800 ± 2.5 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 ± 4.5 ± 5.0
≥ 1000 ± 3.0 ± 3.5 ± 4.0 ± 4.5 ± 5.0 ± 5.5

Konweýer HONGSBELT modully plastmassa konweýer kemerini polat baglanyşyklar bilen kabul etmek üçin niýetlenende, kemeriň zaýalanmagyna sebäp boljak poslamaýan polat çybyklaryň deformasiýasynyň öňüni almak üçin, hereketlendiriji wilka bilen konweýer gurluşynyň arasyndaky burç perpendikulýar görnüşde takyk bolmalydyr. parallel işlemeýär.

Giňeltmek hasaplamasy

Obýektleriň köpüsinde ýylylyk giňelmegi we gysylmagy hadysasy bar.Şonuň üçin konweýer ulgamyny taslaýarka ýylylyk giňelmegi we temperaturanyň üýtgemegi sebäpli dörän materialyň gysylmagy hadysasy göz öňünde tutulmalydyr.

Guşak materiallarynyň temperatura derejesi

Guşak materiallary

Polipropilen Polietilen NYLON Actel

Temperatura diapazony (° C)

1 ~ 100

-60 ~ 60

-30 ~ 150

-40 ~ 60

Aboveokardaky tablisada umumy ulanylyş üçin plastmassa materiallarynyň adaty temperatura diapazony bar.HONGSBELT guşak materiallarynyň adaty temperatura diapazony üçin Önümler bölümindäki Esasy maglumatlar bölümine serediň.

Giňeltmek we şertnama deňeşdirme tablisasy - e

Bölüm: mm / M / ° C.

Guşak materiallary Goldaw üçin ulanylýan material Metal
Poliproilen Polietilen NYLON Actel Teflon HDPE & UHMW Uglerod polat Alýumin garyndysy Poslamaýan polat
73 ° C ~ 30 ° C. 30 ° C ~ 99 ° C.
0.12 0.23 0.07 0.09 0.12 0.14 0.18 0.01 0.02 0.01

Giňeltmek we şertnamany hasaplamak formulasy

Guşagyň uzynlygy we ini daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine täsir eder, meselem, temperatura ýokarlananda kemer uzalýar we temperatura peselende şertnama baglanýar;konweýer ulgamyny taslaýarka bu bölegi bilgeşleýin hasaplamak bilen göz öňünde tutulmalydyr.Ölçeg üýtgemeleriniň hasaplama formulasy aşakdaky ýaly.

FORMULA: TC = LI × (To - TI) × e

Nyşan

Kesgitleme

Bölüm
TC

Ölçeg üýtgemegi

mm
TCL

Temperaturanyň üýtgemeginden soň uzynlyk

mm
TCW

Temperaturanyň üýtgemeginden soň ini

mm
LI

Başlangyç temperaturada ölçeg

M
To

Işleýiş temperaturasy

° C.
TI

Başlangyç temperatura

° C.

Mysal 1:Uzynlygy 18,3 m, kemeriň ini üçin 3.0 m ölçegli PP materialyndaky konweýer kemeri, işleýiş temperaturasyny 21 form emele getirip başlaň.Işleýiş temperaturasynda kemeriň uzynlygy we ini 45 ° C çenli ýokarlananda näme bolar?

TCL = 18.3 × (45 - 21) × 0.124 = 54.5 (mm)

TCW = 3 × (45 - 21) × 0.124 = 8.9 (mm)

Hasaplama netijesinden, kemeriň uzynlygynyň takmynan 55 mm çenli ýokarlanjakdygyny we kemeriň ini 21 ~ 45 ° C aralygynda 9 mm töweregi ýokarlanyp biljekdigini bilýäris.

Mysal 2:Uzynlygy 18,3 m, kemeriň ini üçin 0,8 m ölçegli PE materialyndaky konweýer kemeri, iş temperaturasyny 10 form emele getirip başlaň.Işleýiş temperaturasynda kemeriň uzynlygy we ini -40 ° C çenli ýokarlanmagynyň netijesi näme bolar?

TCL = 18.3 × (- 40 - 10) × 0.231 = - 211.36 (mm)

TCW = 0.8 × (- 40 - 10) × 0.231 = - 9,24 (mm)

Hasaplama netijesinden, kemeriň uzynlygynyň takmynan 211.36 mm azaljakdygyny we kemeriň ini 10 ~ -40 ° C aralygynda 9,24 mm azalmagy mümkin.

Prefiks V.

Himiki ady

Temperaturanyň ýagdaýy Guşak materiallary
ACETAL NYLON S.E. S.S.
Sirke henizem gaharlanýar 21 ° C. N O O

O = Bolýar, N = .OK