Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Habarlar

 • Senagat guşaklaryny saklanyňyzda üns bermeli käbir ownuk jikme-jiklikler

  Dürli mehaniki önümlerde dürli senagat guşaklary ulanylsa-da, kärhanalara senagat guşaklary baradaky bilimleri saklamaly.Senagat guşaklaryny nädip saklamalydygyny bilmek, senagat guşaklarynyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.Senagat kemerini saklamak: 1. Guşaklar we kaskalar kep bolmaly ...
  Koprak oka
 • Hong’sbelt will participate in the Tecno Fidta exhibition in Argentina

  Hong'sbelt, Argentinadaky Tecno Fidta sergisine gatnaşar

  Tecno Fidta 28 28-nji iýunda - 2022-nji ýylyň 1-nji iýulynda “Tecno Fidta” -da 2022-nji ýylyň 28-nji iýunyndan 1-nji iýulyna çenli “Hongsbelt” sergisi bolar: 1M-50 Iş wagty?Sişenbe-anna günleri, agşam sagat 2-den agşam 8-e çenli nirede?La Oba Söwda Merkezi - Buenos Aýres, Argentina Tecno Fidta bu pudagyň işewür hünärmenleri üçin aýratyn waka.Ent ...
  Koprak oka
 • Çeýe zynjyr konweýerinde çeýe konweýer şöhlesiniň roly näme

  Çeýe konweýer konweýerinde çeýe konweýer şöhlesiniň roly näme Üstünlikli çeýe konweýer ulgamy, şöhläniň işleýşinden başlaýar we çeýe zynjyr plastinka geçiriji ulgamynyň gurluş görnüşine we dartyş görnüşine görä degişli aýratynlyklary saýlaýar ...
  Koprak oka
 • Spring Festival Holiday Notice

  Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Iň eziz hyzmatdaşlarymyza we müşderilerimize: 2021-nji ýylda beren goldawyňyz üçin köp sag boluň. 2022-nji ýylyňyz aýratyn pursat, ýylylyk, rahatlyk we bagt bilen dolsun.Bahar baýramymyz üçin 29-njy ýanwardan 7-nji fewral aralygynda ofisimiziň we zawodymyzyň ýapyljakdygyny dostluk bilen ýatladyň (Hytaý däbi ...
  Koprak oka
 • Merry Christmas and Happy New Year 2022

  Täze ýyl gutly bolsun we 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun

  Bu dynç alyş möwsüminde, pikirlerimiz öňegidişligimizi amala aşyranlara minnetdarlyk bilen ýüzlenýär.Hut şu ruhda aýdýarys ... Ro Christmasdestwo we Täze ýyl gutly bolsun.Hormat bilen, Hongsbelt topary
  Koprak oka
 • Çeýe zynjyr kemerleri üçin nähili çäreler bar?

  Çeýe zynjyr tor guşagy in engineeringenerçilik plastmassasyndan ýasalan zynjyr plitalary bilen gurnalan we modully kemerler biri-biri bilen gulplamak ýa-da kerpiç bilen örtmek arkaly birleşdirilýär.Doly uzynlykdaky gysgyçlar bilen gurnalan bu meýilnama konweýer kemeriniň berkligini düýpgöter ýokarlandyrýar.B ...
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2021, 26-29 Oct. 2021

  CeMAT ASIA 2021, 26-29 oktýabr 2021

  CeMAT ASIA 2021 26-29 oktýabr 2021, W2-F4 Şanhaý täze halkara sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CILF 2021 —- 23-25, September

  CILF 2021 —- 23-25, sentýabr

  CILF 2021, 2021-nji ýylyň 23-25-nji sentýabry, 1-nji zal, A2258-A2277, Şençzhenen konwensiýa we sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CIAACE Guangzhou — 10-12th Sep. 2021

  CIAACE Guan Guangzhouou - 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry

  CIAACE Guanç Guangzhouou, 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry, güýzde awtoulag zapas şaýlary, awtoulag tehniki hyzmaty we awtoulag üpjünçiligi üçin ýeke-täk giňişleýin sergi.HONGSBELT / ICONVEY om Awtoulag pudagy üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy Gu Hytaýyň Guan Guangzhouou, 11.2A19 stendinde saparyňyza garaşýarys....
  Koprak oka
 • ICONVEY Intelligent Sorting Conveyor in RUSSIAN POST

  ICONVEY RUSSIYA POST-da akyl taýdan tertipleşdiriji konweýer

  Gutlaýarys !!!Russiýanyň premýer-ministri “iConvey Intelligent Modular Belt Sorting Conveyor System” üstünlikli gurlan “RUSSIAN POST” -yň açylyş dabarasyna gatnaşdy.Saýlamagyň netijeliligi jemi 50,000 bilen 60,000 posylka ýetýär, bu degişli ruslar tarapyndan gowy baha berildi ...
  Koprak oka
 • Company Name Updated

  Kompaniýanyň ady täzelendi

  Müşderilerimize hat
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2020 —– 3-6 November

  CeMAT ASIA 2020 - 3-6-njy noýabr

  CeMAT ASIA 2020 3-6 Noýabr 2020, intralogistika we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasy.HONGSBELT / ICONVEY Log Logistik senagat üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy】.Hytaýyň Şanhaý, W2-F4 stendinde saparyňyza garaşýarys.
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2