Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Kompaniýa habarlary

 • Çeýe zynjyr konweýerinde çeýe konweýer şöhlesiniň roly näme

  Çeýe konweýer konweýerinde çeýe konweýer şöhlesiniň roly näme Üstünlikli çeýe konweýer ulgamy, şöhläniň işleýşinden başlaýar we çeýe zynjyr plastinka geçiriji ulgamynyň gurluş görnüşine we dartyş görnüşine görä degişli aýratynlyklary saýlaýar ...
  Koprak oka
 • Çeýe zynjyr kemerleri üçin nähili çäreler bar?

  Çeýe zynjyr tor guşagy in engineeringenerçilik plastmassasyndan ýasalan zynjyr plitalary bilen gurnalan we modully kemerler biri-biri bilen gulplamak ýa-da kerpiç bilen örtmek arkaly birleşdirilýär.Doly uzynlykdaky gysgyçlar bilen gurnalan bu meýilnama konweýer kemeriniň berkligini düýpgöter ýokarlandyrýar.B ...
  Koprak oka
 • ICONVEY Intelligent Sorting Conveyor in RUSSIAN POST

  ICONVEY RUSSIYA POST-da akyl taýdan tertipleşdiriji konweýer

  Gutlaýarys !!!Russiýanyň premýer-ministri “iConvey Intelligent Modular Belt Sorting Conveyor System” üstünlikli gurlan “RUSSIAN POST” -yň açylyş dabarasyna gatnaşdy.Saýlamagyň netijeliligi jemi 50,000 bilen 60,000 posylka ýetýär, bu degişli ruslar tarapyndan gowy baha berildi ...
  Koprak oka
 • Company Name Updated

  Kompaniýanyň ady täzelendi

  Müşderilerimize hat
  Koprak oka
 • Celebrate HONG’S BELT Europe Established

  HONG BELT Europeewropa döredildi

  Modul guşaklary babatynda uly tejribä we öňdebaryjylyga esaslanyp, Hong guşagy modul guşak görnüşleriniň iň giňişleýin görnüşini döretdi.Döwrebap önümçilik desgalarymyz ýokary hilli önümleri netijeli öndürýär.Önümçilik desgalarymyz Ç ...
  Koprak oka
 • New Product: The solutions for Food Safety conveyance: Super Grade conveyor belt

  Täze önüm: Iýmit howpsuzlygyny üpjün etmegiň çözgütleri: Super Grade konweýer kemeri

  HONGSBELT Super Grade konweýer kemeri (Arassa termoplastiki poliuretan guşak) --- Birnäçe ýetişen tehnologiýany birleşdirmek bilen täze konweýer kemeri ,: Iýmit gaýtadan işleýän pudagyň berk arassaçylyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin HONGSBELT Super Grade PU konweýer kemeri reza boldy ...
  Koprak oka
 • New Product: Innovative Spiral Conveyor Belt

  Täze önüm: innowasiýa spiral konweýer kemeri

  HONGSBELT spiral konweýer çözgütleri gaty gutardy we spiral ulanylanda öndürijiligi mümkin boldugyça ýokarlandyryp biler.Arzan bahasy, ýokary netijeliligi.Önümçilik liniýasynyň päsgelçiliklerini çäklendirmek, netijeliligi ýokarlandyrmak we çykdajylary peseltmek üçin HONGSBELT spir ...
  Koprak oka
 • Key Recommendation: HS-1800 Series conveyor belt—Specially designed for heavy loading automotive industry

  Esasy maslahat: HS-1800 seriýaly konweýer guşagy - agyr ýük awtoulag pudagy üçin ýörite taýýarlanyldy

  HS-1800 Series 2.5inch pitch guşak HONGSBELT iň güýçli modully plastmassa guşakdyr, agyr ýük önümçiligi we awtoulag senagaty üçin giňden ulanylýar, 2 zolakly jemleýji çyzgy konweýerleri, Skid we palet bilen işleýän konweýerler, 2 zolakly suw synag geçirijileri we awtoulag .. .
  Koprak oka