Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Gapdal çeýe guşaklar

 • 19.05mm belt pitch spiral conveyor belt with SS chains

  19.05 mm guşakly SS zynjyrlary bilen spiral konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

   

  HS-2200 seriýaly spiral plastinka zynjyr konweýerleri iň az giňişlikde ýokary ýa-da aşak uzaldylan aragatnaşyga ýetip biler we köp ýer tygşytlap biler, şonuň üçin awtomatiki ammar ulgamynyň, üýtgäp durýan poluň yzygiderli eltilmeginiň, wagtlaýyn saklanmagynyň, sowadyjy histerezi we ş.m.

  inçe dizaýny kabul ediň, umumy agram azalýar, ýöne şonda-da uly ýük göterijiligi bar, konweýeriň ýeňil agramyna ýüküň netijeliligi täsir etmez.Simplönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we goldamak aňsat.(Degişli dizaýn parametrleri üçin müşderi hyzmat bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

   

  Arza:

  Içgi, karton guty, ammar we material bilen işlemek

 • 1inch belt pitch modular curve belt for cooling and freezing line

  Sowatmak we doňdurmak üçin 1 dýuým guşak çukur modully egri guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  1. Iň pes öwrüm radiusy (içerde) kemeriň ini 1,7-2,2 esse.

  2. Çeňňekleriň arassaçylyk dizaýnynyň gowulaşmagy sebäpli arassalamak aňsat

  3. Gapdal durnuklylygyň ýokarlanmagy sebäpli az goldaw zolaklary

  4. Egrilikli ýerüsti wersiýa synpyň öňdebaryjy radius çekişini hödürleýär

  HS-500A-N:

  Gapdal çeýe öwrüm kemeri

  Tekiz ýokarky egrilik konweýer

  Çalt tizlik bilen işlemek

  Meşhur guşak meýdançasy 1inç

   

  Programma :

  Spiral konweýeriň sowadylmagy, spiral konweýeriň doňmagy, çörek bişirilişi, şokolad, biskwit we ş.m.

 • 31.75mm belt pitch plastic modular conveyor belt with side flexing turnings

  31,75 mm kemerli çeýe öwrümli plastmassa modully konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

  Iň pes öwrüm radiusy (içerde) mümkin bolan guşak giňliginde kemeriň ininden 1,3-2,2 esse, kemeriň ini 1,5-2,5 esse iň amatlydyr.

  Olaryň bellikleri kemeriň aşaky gyrasynda ýerleşýän gapdal uçlar bolup, önümiň öwrümlerde kemeriň giňliginden ýokary bolmagy üçin ulag meýdançasyna päsgel bermezden berkitmek üçin ulanylýar.

   

  Arza:

  Modully egrilik konweýer, çörek bişirmek, iýmit gaýtadan işlemek

 • 45mm belt pitch side flexing turning conveyor modular belt

  45 mm guşak çeňňek tarapy çeýe öwrüji konweýer modully guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Önümiň iň az aragatnaşygy üçin täsin radiusyň ýokarky ýüzügi

  • Has ýokary güýç, tizlik ýa-da ýük üçin poslamaýan polat baglanyşyklary

  • surfaceörite ýer - gibrid guşak ergini

  • Çalyşýan gyrasy köýnek bölekleri

   

  Arza:

  Çörek, gasynlanan karton, öwrüji konweýerler

 • 50.8mm belt pitch modular turning conveyor belt

  50.8 mm kemer çukur modully öwrüm konweýer kemeri

  Önümleriň aýratynlyklary:

  Iň pes öwrüm radiusy (içerde) ähli mümkin bolan kemeriň aşagyndaky kemeriň ini 1,1-2 esse, kemeriň ininiň 1,3-2,2 esse iň amatlysydyr.

  Çalt sowatmak ýa-da doňmak üçin uly açyk meýdan.

  Spiral konweýerler üçin amatly çözgütler

   

  Arza:

  Et iýmitini gaýtadan işlemek, spiral konweýerini sowatmak, spiral konweýerleri doňdurmak