Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Deňiz önümleri

Yzky gollanma enjamlary (HDM) HONGSBELT® modul guşaklaryna birikdirilip bilner.Iki gapdalyndaky relsleri kabul etmezlik üçin meýilli konweýerlere ýüz tutup bilerler.

Arka radiusy bilen meýilli daşamak prosesini emele getirmek üçin ýönekeý ýodanyň üsti bilen kemeriň düýbüne asylýarlar.Uçuşlary kemer bilen goşmaça birikdirmek we önümleri hiç hili ýalňyşsyz ähli burçlara daşar.

HONGSBELT®-iň yzygiderli önümleri FDA-da iýmit arassaçylygynyň ähli ölçeglerinden geçdi. Simpleönekeý gurluşy bar, gurmak, sökmek we ýuwmak aňsat.Guşaklar bilen aragatnaşyk saklaýan iýmitleriň hemmesi howpsuzlyk arassaçylygynyň iň uly kepilligini alyp biler.

Iýmit arassaçylygy bilen berk haýyşa görä, HONGSBELT®-iň ähli seriýa önümleri antibiotik goşup biler.Antibiotik goşmazdan ozal, HONGSBELT® PE materialynda içegäniň bacillusynyň we altyn stafilokokkyň mukdary PVC guşagyndan bary-ýogy 0,125 esse köpdür.Antibiotik goşanyňyzdan soň, antibiotik goşmazdan 0,1 esse bolýar.Täsir uzak wagtlap dowam eder we wagtyň geçmegi bilen ýitmez.


Iş wagty: 13-2021-nji sentýabr