Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Kompaniýanyň tertibi

华南 新海 二级 -1 9-1

Biz kim

HONGSBELT, Hytaýda ýerleşýän konweýer ulgamlaryny we akylly terminaly üpjün ediji.Gözleg we gözleg işlerine ünsi jemläp, modully plastmassa guşaklary we akylly önümçilik konweýerlerini öndürmek, maksadymyz adaty önümçilik üpjünçilik zynjyrynda täzelik gazanmak.

Müşderilerimize bäsdeş, ýokary hilli önümler, çözgütler we hyzmatlar hödürleýäris.Azyk önümçiligi, ekspress logistika, teker, gasynlanan karton, awtoulag we agyr senagat we ş.m. bilen meşgullanýan kompaniýalary üpjün edýäris, ekologiýa hyzmatdaşlarymyz bilen aç-açan hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.Biziň wezipämiz, dünýädäki ähli müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmekdir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

HONGSBELT 2005-nji ýylda esaslandyryldy, şu wagta çenli 380-den gowrak işgäri we 280-den gowrak milli patenti we şahadatnamasy bar, garaşsyz esasy tehnologiýa, esasy komponentler, öňdebaryjy önümler we önümçilik çözgütleri bilen senagatyň doly bahasy zynjyryny emele getirýär.Mundan başga-da, senagat strategiýasy doly sanly önümçilik ulgamyny, kesgitleýiş ulgamyny, yzarlaýyş tehnologiýasyny we ş.m. öz içine alýan akylly önümçilik prosesine öňe sürülýär.

Geljek bilen ýüzbe-ýüz bolup, HONGSBELT 4.0 we “Made in China 2025” -ni pursat hökmünde kabul edýär, senagat ýerleşişini gowulandyrmagy, guramaçylyk gurluşyny sazlamagy, innowasiýa kuwwatyny güýçlendirýär we paýhasly önümçilik pudagynda kompaniýanyň bitewi güýjüni hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar. kompaniýamyzyň topara gönükdirilen ösüşi üçin güýçli hereketlendiriji güýç bermek.Tehniki täzelikleri, maýa we zehinleri birleşdirip, kärhana durnukly ösüşi üpjün edýär.

HONGSBELT innowasiýa ruhuny saklar, hytaýly akylly aragatnaşyk pudagyny öňe sürmek üçin iň ýokary hilli önüm bilen müşderilerimize hyzmat eder.HONGSBELT, ýurda hyzmat etmek üçin ylym we tehnologiýa höwesi bilen hemişe täze arzuwlary amala aşyrmak üçin jemgyýetiň ähli gatlaklary bilen bilelikde işlemäge taýýardyr.

华南 新海 二级 -5 9-5
华南 新海 二级 -4 9-4
华南 新海 二级 -7 7-7