Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Kompaniýanyň tertibi

华南新海二级页9-1

Biz kim

HONGSBELT, Hytaýda ýerleşýän konweýer ulgamlaryny we akylly terminaly üpjün ediji.Gözleg we gözleg işlerine ünsi jemläp, modully plastmassa guşaklary we akylly önümçilik konweýerlerini öndürmek, maksadymyz adaty önümçilik üpjünçilik zynjyrynda täzelik gazanmak.

Müşderilerimize bäsdeşlik, ýokary hilli önümler, çözgütler we hyzmatlar hödürleýäris.Azyk önümçiligine gatnaşýan kompaniýalary üpjün edýäris, logistika, teker, gasynlanan karton, awtoulag we agyr önümçilik we ş.m. Ekologiýa hyzmatdaşlarymyz bilen aç-açan hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.Biziň wezipämiz, dünýädäki ähli müşderilerimiz üçin gymmatlyk döretmekdir.

Näme üçin bizi saýlamaly?

HONGSBELT, 380-den gowrak işgäri we şu wagta çenli 280-den gowrak milli patenti we şahadatnamasy bilen 2005-nji ýylda esaslandyryldy, garaşsyz esasy tehnologiýa, esasy komponentler, öňdebaryjy önümler we ulgam çözgütleri bilen önümçilik pudagy üçin doly önümçilik zynjyryny emele getirýär.Mundan başga-da, senagat strategiýasy doly sanly önümçilik ulgamyny, kesgitleýiş ulgamyny, yzarlaýyş tehnologiýasyny we ş.m. öz içine alýan akylly önümçilik prosesine öňe sürülýär.

Geljege ýüz tutup, HONGSBELT pudagy 4.0 we “Made in China 2025” -e mümkinçilik hökmünde kabul edýär, senagat ýerleşişini gowulandyrmagy, guramaçylyk gurluşyny sazlamagy, innowasiýa kuwwatyny güýçlendirýär we kompaniýanyň paýhasly önümçilik pudagynda toplumlaýyn güýjüni hemmetaraplaýyn ýokarlandyrýar. kompaniýamyzyň topara gönükdirilen ösüşi üçin güýçli hereketlendiriji güýç bermek.Tehniki täzelikleri, maýa we zehinleri birleşdirip, kärhana durnukly ösüşi üpjün edýär.

HONGSBELT innowasiýa ruhuny saklar, hytaýly akylly aragatnaşyk pudagyny öňe sürmek üçin iň ýokary hilli önüm bilen müşderilerimize hyzmat eder.HONGSBELT, ýurda hyzmat etmek üçin ylym we tehnologiýa höwesi bilen hemişe täze arzuwlary amala aşyrmak üçin jemgyýetiň ähli gatlaklary bilen bilelikde işlemäge taýýardyr.

华南新海二级页9-5
华南新海二级页9-4
华南新海二级页9-7