Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Iýmit

 • Iýmit önümleri

  Iýmit önümçiliginde HONGSBELT hem meşhur, zawodyň her bir ýerinde iş netijeliligini ýokarlandyrýan Snack Azyk senagatyna akylly konweýer guşak çözgütlerini elmydama berýäris.Hong-iň guşak çözgütleri adaty ulanyşda köpden bäri ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Çörek

  HONGSBELT konweýer kemerleri çörek bişirmek pudagynda, esasanam spiral konweýerde sowatmak üçin giňden ulanylýar.Modully plastmassa guşak HS-500B, spiral konweýer üçin iň oňat çözgütlerdir.Hong-iň guşak çörek toparynyň agzalary in engineeringenerçilik, müşderi hyzmaty ...
  Koprak oka
 • Süýt

  Süýt önümçiliginde ulanylýan HONGSBELT.Butterag, peýnir, doňdurma, süýt, gatyk we krem ​​ýaly ähli süýt segmentlerinde goldaw we tejribe berýäris.Üstünlikleri şulary öz içine alýar: Geçirijiniň ýokarlanmagy, tehniki hyzmatyň azalmagy, Önümiň işleýşiniň gowulaşmagy, iýmitiň gowulaşmagy ...
  Koprak oka
 • Içgiler / Çüýşe

  HONGSBELT modully plastmassa guşak we zynjyr guşagy içgi pudagynda giňden ulanylýar.Güýçli önümçilik ukyby, baý önüm ulgamy we ajaýyp bahasy bilen Şençzhenen HONGSBELT, içgä ilkinji ädiminden bäri müşderileriň dünýäde ykrar edilmegine eýe boldy ...
  Koprak oka
 • Miwe we gök önümler

  Oba hojalyk önümlerini daşamak üçin HONGSBELT® kabul ediň.Oba hojalyk önümleri sebäpli köp gum we toprak birikdiriler;panjara geýmek we kemeriň ýüzüni kesmek aňsat.HONGSBELT®-iň ömri PVC b-den 10 esse köp bolar ...
  Koprak oka
 • Deňiz önümleri

  Yzky gollanma enjamlary (HDM) HONGSBELT® modul guşaklaryna birikdirilip bilner.Iki gapdalyndaky relsleri kabul etmezlik üçin meýilli konweýerlere ýüz tutup bilerler.Simpleönekeý ýoldan kemeriň düýbüne asylýarlar ...
  Koprak oka
 • Guş

  Bu mysal, iýmit gaýtadan işleýän zawodda elektron platforma şkalasy bilen saýlama konweýerleriň iki gapdalynda-da agram derejesini kesgitläninden soň bufer meýdany hökmünde ulanylýar.Bu konweýer HONGSBELT® HS-400A modul guşagyny kabul edýär we mini-a mahsus häsiýetini ulanýar ...
  Koprak oka
 • Et (sygyr eti we doňuz eti)

  HONGSBELT® modully plastmassa konweýer kemeri, eksport üçin öndürilýän et önümlerini gaýtadan işleýän zawodda giňden ulanylýar.Transportinghli transport amallarynda HONGSBELT® modul guşaklaryny kabul etdi.HONGSBELT® seriýaly önümleri FDA şahadatnamasyndan geçdi.Onuň ýönekeý dizaýny m ...
  Koprak oka