Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Wakalar

 • Spring Festival Holiday Notice

  Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Iň eziz hyzmatdaşlarymyza we müşderilerimize: 2021-nji ýylda beren goldawyňyz üçin köp sag boluň. 2022-nji ýylyňyz aýratyn pursat, ýylylyk, rahatlyk we bagt bilen dolsun.Bahar baýramymyz üçin 29-njy ýanwardan 7-nji fewral aralygynda ofisimiziň we zawodymyzyň ýapyljakdygyny dostluk bilen ýatladyň (Hytaý däbi ...
  Koprak oka
 • Merry Christmas and Happy New Year 2022

  Täze ýyl gutly bolsun we 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun

  Bu dynç alyş möwsüminde, pikirlerimiz öňegidişligimizi amala aşyranlara minnetdarlyk bilen ýüzlenýär.Hut şu ruhda aýdýarys ... Ro Christmasdestwo we Täze ýyl gutly bolsun.Hormat bilen, Hongsbelt topary
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2021, 26-29 Oct. 2021

  CeMAT ASIA 2021, 26-29 oktýabr 2021

  CeMAT ASIA 2021 26-29 oktýabr 2021, W2-F4 Şanhaý täze halkara sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CILF 2021 —- 23-25, September

  CILF 2021 —- 23-25, sentýabr

  CILF 2021, 2021-nji ýylyň 23-25-nji sentýabry, 1-nji zal, A2258-A2277, Şençzhenen konwensiýa we sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CIAACE Guangzhou — 10-12th Sep. 2021

  CIAACE Guan Guangzhouou - 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry

  CIAACE Guanç Guangzhouou, 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry, güýzde awtoulag zapas şaýlary, awtoulag tehniki hyzmaty we awtoulag üpjünçiligi üçin ýeke-täk giňişleýin sergi.HONGSBELT / ICONVEY om Awtoulag pudagy üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy Gu Hytaýyň Guan Guangzhouou, 11.2A19 stendinde saparyňyza garaşýarys....
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2020 —– 3-6 November

  CeMAT ASIA 2020 - 3-6-njy noýabr

  CeMAT ASIA 2020 3-6 Noýabr 2020, intralogistika we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasy.HONGSBELT / ICONVEY Log Logistik senagat üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy】.Hytaýyň Şanhaý, W2-F4 stendinde saparyňyza garaşýarys.
  Koprak oka
 • M’SIA-PACK & FOODPRO – 16-19 June

  M'SIA-PACK & FOODPRO - 16-19-njy iýun

  Sene: 2020-nji ýylyň 16-19-njy iýuly Stand: G27 Malaýziýada azyk önümçiliginde 2000-den gowrak döredilen kompaniýa bar we olaryň köpüsi kiçi we orta kärhanalar (KOK) bolup, bu önümçiligiň umumy önüminiň 10% -ini tutýar .. .
  Koprak oka
 • Foodpro Bangladesh – 26-28 November

  Azyk önümi Bangladeş - 26-28-nji noýabr

  Sene: 2020-nji ýylyň 26-28-nji noýabry: Stand: PAV506B FoodPro, dünýäniň iň üstünlikli azyk we içgi kompaniýalarynyň we ingredientleriň we maşynlaryň öndürijileriniň iň ýokary karar berýänleri bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Täze aragatnaşyklar bilen tanyşarsyňyz ...
  Koprak oka
 • IPPE – 28-30 JANUARY

  IPPE - 28-30 ANanwar

  ABŞ-nyň Jorjiýa Bütindünýä Kongres Merkezinde 2020-nji ýylyň 28-30-njy ýanwarynda IPPE-de görüşeris.Halkara önümçilik we gaýtadan işlemek sergisi dünýädäki guş, et we iýmit önümçiliginde her ýyl iň uly çäre.Tejribäniň giň topary ...
  Koprak oka
 • FoodPro – 5-8 JULY

  “FoodPro” - 5-8 IULUL

  Awstraliýada 2020-nji ýylyň 5-8-nji iýuly aralygynda “FoodPro” -da görüşeris.stendimiz: XM-3.Her üç ýyldan iýmit we içgi dünýäsindäki iň beýik akyl azyk önümlerine ýygnanýar.Bu ýerde görlen tehnologiýa we täzelikler azyk önümçiliginiň geljegini emele getirýär we ...
  Koprak oka
 • FoodTech PackTech – 22-24 SEPTEMBER

  “FoodTech PackTech” - 22-24-nji sentýabr

  Täze Zelandiýada 2020-nji ýylyň 22-24-nji sentýabry aralygynda “FoodTech PackTech” -de görüşeris.Biziň stendimiz 3118. 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýän, (FTPT) Täze Zelandiýanyň azyk önümçiligi, gaplamak we gaýtadan işlemek tehnologiýasy söwda sergisidir.Bilelikdäki ýer ...
  Koprak oka
 • 128th Canton Fair – 15-19 OCTOBER

  128-nji kanton ýarmarkasy - 15-19-njy oktýabr

  Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde 2020-nji ýylyň 15-19-njy oktýabry aralygynda 128-nji kanton ýarmarkasynda görüşeris.Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy, Kanton ýarmarkasy diýlip hem atlandyrylýar, 1957-nji ýylda döredildi. HHR-nyň Söwda ministrligi we Guangd halk hökümeti bilelikde guran ...
  Koprak oka