Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Wakalar

 • HONG BELT 2023 sergi meýilnamasy

  HONG BELT 2023 sergi meýilnamasy

  Çäräniň ady Sebit Locationerleşýän senesi stendi. 2023.09.19 - 2023.9 ​​...
  Koprak oka
 • Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Bahar baýramynyň dynç alyş habarnamasy

  Iň eziz hyzmatdaşlarymyza we müşderilerimize: 2021-nji ýylda beren goldawyňyz üçin köp sag boluň. 2022-nji ýylyňyz aýratyn pursat, ýylylyk, rahatlyk we bagt bilen dolsun.Ofisimiziň we zawodymyzyň 29-njy ýanwardan 7-nji fewral aralygynda Bahar baýramymyz üçin ýapyljakdygyny ýada salyň (Hytaý däbi ...
  Koprak oka
 • Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun 2022

  Täze ýyl gutly bolsun we Täze ýylyňyz gutly bolsun 2022

  Bu dynç alyş möwsüminde, pikirlerimiz ösüşimizi amala aşyranlara minnetdarlyk bilen ýüzlenýär.Hut şu ruhda aýdýarys ... Täze ýyl we Täze ýyl gutly bolsun.Hormatlamak bilen, Hongsbelt topary
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2021, 26-29 oktýabr 2021

  CeMAT ASIA 2021, 26-29 oktýabr 2021

  CeMAT ASIA 2021 26-29 oktýabr 2021, W2-F4 Şanhaý täze halkara sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CILF 2021 —- 23-25, sentýabr

  CILF 2021 —- 23-25, sentýabr

  CILF 2021, 2021-nji ýylyň 23-25-nji sentýabry, 1-nji zal, A2258-A2277, Şençzhenen konwensiýa we sergi merkezi.Size garaşýan logistika pudagy üçin Hongsbelt akylly konweýer ulgamy.
  Koprak oka
 • CIAACE Guan Guangzhouou - 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry

  CIAACE Guan Guangzhouou - 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry

  CIAACE Guanç Guangzhouou, 2021-nji ýylyň 10-12-nji sentýabry, güýzde awtoulag bölekleri, awtoulag tehniki hyzmaty we awtoulag üpjünçiligi üçin ýeke-täk giňişleýin sergi.HONGSBELT / ICONVEY Aut Awtoulag pudagy üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy Gu Hytaýyň Guan Guangzhouou, 11.2A19 stendinde saparyňyza garaşýarys....
  Koprak oka
 • CeMAT ASIA 2020 - 3-6-njy noýabr

  CeMAT ASIA 2020 - 3-6-njy noýabr

  CeMAT ASIA 2020 3-6 Noýabr 2020, intralogistika we üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak boýunça dünýäde öňdebaryjy söwda ýarmarkasy.HONGSBELT / ICONVEY Log Logistik senagat üçin akylly modul guşak konweýer ulgamy】.Hytaýyň Şanhaý, W2-F4 stendinde saparyňyza garaşýarys.
  Koprak oka
 • M'SIA-PACK & FOODPRO - 16-19-njy iýun

  M'SIA-PACK & FOODPRO - 16-19-njy iýun

  Sene: 2020-nji ýylyň 16-19-njy iýuly Stand: G27 Malaýziýada azyk gaýtadan işleýän pudaga 2000-den gowrak döredilen kompaniýa bar we olaryň köpüsi kiçi we orta kärhanalar (KOK) bolup, bu önümçiligiň umumy önüminiň 10% -ini tutýar .. .
  Koprak oka
 • Azyk önümleri Bangladeş - 26-28-nji noýabr

  Azyk önümleri Bangladeş - 26-28-nji noýabr

  Sene: 2020-nji ýylyň 26-28-nji noýabry Duruň: PAV506B FoodPro size dünýäniň iň üstünlikli azyk we içgi kompaniýalary we ingredientler we maşynlar öndürijileri tarapyndan iň ýokary karar berýänler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Täze aragatnaşyklar bilen tanyşarsyňyz ...
  Koprak oka
 • IPPE - 28-30 ANanwar

  IPPE - 28-30 ANanwar

  ABŞ-nyň Jorjiýa Bütindünýä Kongres Merkezinde 2020-nji ýylyň 28-30-njy ýanwarynda IPPE-de görüşeris.Halkara önümçilik we gaýtadan işlemek sergisi dünýädäki guş, et we iýmit senagatynda her ýyl iň uly çäre.Iş tejribesiniň giň topary ...
  Koprak oka
 • FoodPro - 5-8 IULUL

  FoodPro - 5-8 IULUL

  Awstraliýada 2020-nji ýylyň 5-8-nji iýuly aralygynda “FoodPro” -da görüşeris.stendimiz: XM-3.Her üç ýyldan azyk we içgi dünýäsindäki iň beýik akyl azyk önümlerine ýygnanýar.Bu ýerde görlen tehnologiýa we täzelikler azyk önümçiliginiň geljegini emele getirýär we ...
  Koprak oka
 • “FoodTech PackTech” - 22-24-nji sentýabr

  “FoodTech PackTech” - 22-24-nji sentýabr

  Täze Zelandiýada 2020-nji ýylyň 22-24-nji sentýabry aralygynda “FoodTech PackTech” -de görüşeris.Biziň stendimiz 3118. 20 ýyldan gowrak wagtlap işleýän (FTPT) Täze Zelandiýanyň iň uly azyk önümçiligi, gaplamak we gaýtadan işlemek tehnologiýa söwda sergisidir.Bilelikdäki ýerler ...
  Koprak oka
 • 128-nji kanton ýarmarkasy - 15-19-njy oktýabr

  128-nji kanton ýarmarkasy - 15-19-njy oktýabr

  Hytaýyň Guanç Guangzhouou şäherinde 2020-nji ýylyň 15-19-njy oktýabrynda 128-nji kanton ýarmarkasynda görüşeris.Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy, Kanton ýarmarkasy diýlip hem atlandyrylýan 1957-nji ýylda döredildi. HHR-nyň Söwda ministrligi we Guangd Halk hökümeti bilelikde bilelikde ...
  Koprak oka