Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

Et deňiz önümlerini gaýtadan işlemek üçin 2 dýuým çukur modully guşak

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

• ensokary dartyş güýji

• Uzyn konweýerler mümkin

• Howpsuz gezelenç

• Anti-statiki material görnüşleri

• Güýçli we galyň önüm agyr ýükleri döwmezden goldaýar

• Her dürli duýgur iýmit önümlerini işlemek üçin amatly

• Uzak ömür we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary

• Kemeriň üstünden önümlere bellik ýok

• Açyk meýdany deň derejede ýaýratmak;çeňňegiň töwereginde açyň

• Polat ýadro gowşurylan önüm bilen gatnaşyga girmeýär

• loadokary ýük göterijiligi

• Iki goşma tehnologiýa bir konweýer kemerinde dürli materiallary birleşdirmäge mümkinçilik berýär

• Gurluşygyň pesligi = çukuryň çuňlugy az

 

Programma :

Azyk senagaty, et, deňiz önümleri, guşlary gaýtadan işlemek, miwe we gök önümler, metal detektor, sterilizasiýa


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-100A-HD-N

“Hinge Flat Top HS-100A-HD-N” açyň

• “Intralox Series 800 Açyk çeňňek tekizligi” bilen deňeşdiriň

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 251mm

• ösen arassaçylyk dizaýny

• has gowy köýnek garşylygy, ýokary netijelilik

• guşagy ygtybarly we awtomatiki arassalamak

• galyndylary we suw sarp edilişini azaltmak

• soýmak, et, deňiz önümleri, guşlary gaýtadan işlemek üçin gowy saýlaw

HS-100B-HD-N

Deşikli tekiz ýokarky HS-100B-HD-N

• “Intralox Series 800 Deşikli tekiz top” bilen deňeşdiriň

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 251mm

• açyk çeňňek dizaýny arassalamak üçin wagty we güýji azaldýar

Specialörite goşundyly PP materialy kemeriň ömrüni uzaklaşdyrýar we himiki we temperatura tigir sürüşine garşylygy ýokarlandyrýar

• miwe we gök önümler üçin konweýer üçin elýeterli

HS-103B-HD-N

Flush Grid HS-103B-HD-N

• “Intralox Series 800 Flush Grid” bilen deňeşdiriň

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 251mm

• doly ýokarky gyralary bilen tekiz ýokarky ýüz

• önümçilik we arassalaýyş wagtynda ajaýyp zeýkeşleri üpjün edýär

• deşik dizaýny, kemeriň üstünde suw ýygnamagy we gaýtadan işleýiş liniýasynyň hemme ýerinde geçirilmegini ýok edýär

• uçuşlar we pyýada ýörelgeler bar

HS-900B

HS-900B

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 150mm

• uzak ömür we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary

• azyk howpsuz materiallar bilen ýasalýar we azyk senagatynyň degişli düzgünlerine laýyk gelýär

• deşilen ýokarky plastmassa konweýer kemeri

HS-3600B

HS-3600B

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 200mm

• orta we agyr ulag üçin niýetlenendir

Zeýkeş üçin açyk ýer

• balykçylyk pudagy üçin meşhur

• miwe we gök önümçiligi

• ajaýyp sürüjilik sürmek

HS-901D

HS-901D

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 163mm

• sterilizasiýa üçin ýöriteleşdirilen gapyrganyň ýokarsy

• ýokary temperatura çydamly

• uçuş / uçuşlar bar

• güýçli pyçaklar

• konweýerler üçin aňsat dizaýn we gurnama

HS-3200A

HS-1600B

• kemer çukury 50,8mm

• iň az gurnama kemeriniň ini 163mm

• kemer köýnekli has uzyn guşak ömri

• barlyşyksyz iýmit howpsuzlygyny üpjün etmek

• önümiň hili

• dogry kemeri saýlamak

• Material materiallara polipropilen,polietilen we asetal we ş.m.

Arza:

Et / guş / deňiz önümlerini gaýtadan işlemek, içgi, çüýşe, çörek, iýmit önümleri, miwe we gök önümler, gaplamak, sterilizasiýa, teker öndürmek


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pitch 50.8mm HS-100 seriýasy HS-100A, HS-100A-HD, HS-100AN, HS-100B, HS-100B-EL, HS-100B-HD, HS-100C, HS-100D, HS-101B, HS-101B-HD, HS-102B, HS-103B-HD,
  Pitch 50.8mm HS-100-N seriýasy HS-100A-HD-N, HS-100A-HD-N-EL, HS-100B-HD-N, HS-103B-HD-AN, HS-103B-HD-N,
  Pitch 50.8mm HS-900 seriýasy HS-900A, HS-900B, HS-900B-HD, HS-900C, HS-901B, HS-901D, HS-901D-HD, HS-902B,
  Pitch 50.8mm HS-1600 seriýasy HS-1600A, HS-1600B, HS-1600D,
  Pitch 50mm HS-3600 seriýasy HS-3600B,
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň