Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Iýmit gaýtadan işleýän materiallary işlemek üçin 1 dýuým modully plastmassa guşak

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

• Dürli öz-özüni arassalaýan ýüzleriň kömegi bilen azalýan hapalar

• Az sürtülme we önüm bilen aragatnaşyk

• Dürli açyk gatnaşyklarda bar

• Aşakdaky täsire garşylyk paneli

• Önümiň göwnejaý geçirilmegi üçin profil bazasy

• workingokary iş güýji

 

Arza:

Et, deňiz önümleri we guşlary gaýtadan işlemek, gasynlanan karton geçiriji liniýa, howa menzili, teker, içgi, dokma we ş.m.


Haryt maglumatlary

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-200A

Towuklary gaýtadan işlemek üçin Hongsbelt HS-200A tekiz ýokary modully plastik konweýer kemeri

• Iň pes guşak ini 45mm bolan 1 dýuým aralyk

• ýeňil iýmit ulanmak üçin amatly,guş,towuk,balyk

• pomidorlary gaýtadan işlemek we ýuwmak üçin goşundylar

• arassalamak aňsat

• arassaçylyk modully plastmassa guşak

HS-502A-HD

Hongsbelt HS-502A-HD tekiz agyr gasynlanan senagat üçin iň ýokary modully plastik konweýer kemeri

• Iň az ini 76mm bolan 25,4 mm kemer çukury

• adaty 1 inçli ýapyk modully guşak

• köp dürli pudakda gaty meşhur

• esasanam karton geçiriji liniýany gasynlamak üçin

• ýokary ýük göterijiligi

HS-2500B

Garpyzy gaýtadan işlemek üçin Hongsbelt HS-502B modully plastik konweýer kemeri

• Iň pes guşak ini 135mm bolan 25 mm guşak meýdançasy

• gözenegiň modully kemer görnüşi

• 16% açyk meýdan

• gysga gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar

• deňiz önümlerini eltmek

• azyk senagaty önümçiligi

HS-4800A

“Hongsbelt HS-4800A” agyr ýükli zaýalanan senagat üçin tekiz modully plastik konweýer kemeri

• Iň pes guşak giňligi 25,4 mm

• Logistika üçin garaşsyz gözleg we ösüş dizaýny

• ammar we material bilen işlemek

• gasynlanan senagat we ş.m.

HS-2500B

Çörek önümleri üçin Hongsbelt HS-2500B Flush Grid modully plastik konweýer kemeri

• Iň pes guşak ini 50mm bolan 1 dýuým aralyk

• agyr ýük daşamak üçin gözenekli modul guşak

• esasan miwe we gök önümleri gaýtadan işleýän liniýa üçin

HS-2600B

“Hongsbelt HS-2600B Flush Grid” ýylylygy gysmak tuneli liniýasy üçin modully plastik konweýer kemeri

• Guşak ini iň az 182mm bolan 1 dýuým aralyk

• ýylylyk çydamly konweýer modul kemerini açyň

• ýörite birleşdirilen plastmassa materiallaryndan

• bada-bat zarba çydap biler

• sprocketleriň geçirilmegini kabul edýär

• içgilerde, kagyzda, çap etmekde, gaplamakda, dokma önümlerinde, himiki serişdelerde we ş.m. ýeňil we agyr ýük ýylylyga çydamly tuneli guratýan konweýerler üçin amatly.Durnukly önümçilik liniýasyny saklamak üçin iň gowy saýlaw.

HS-F1000B

Hongsbelt HS-F1000B Flush Grid Suw senagaty üçin modully plastik konweýer kemeri

• Iň pes guşak ini 84 mm bolan 25,4 mm kemer çukury

• gönüden-göni işleýän gözenekli modully plastmassa guşak

Customörite ululyklar üçin duşuşmak üçin inine ýygnaldy

• aýry-aýry zatlardan başlap, gaplanan we gaplanan harytlar üçin hemme zady ýetirmek.

• Umumy material, adatça agyr iş üçin Acetal / POM materiallaryny kabul edýär.

Arza:

Et / guş / deňiz önümlerini gaýtadan işlemek, içgi, çüýşe, çörek, çörek önümleri, miwe we gök önümler, gaplamak, çap etmek / kagyz, poçta, gasynlanan karton, dokma we ş.m.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pitch 25.4mm HS-200 seriýasy HS-200A, HS-200A-HD, HS-200AN, HS-200B, HS-200C, HS-200EL, HS-201A,
  Pitch 25.4mm HS-501 seriýasy HS-501A, HS-501B, HS-501C, HS-501D, HS-501EL,
  Pitch 25.4mm HS-502 seriýasy HS-502A, HS-502A-83GB, HS-502A-127.5FB, HS-502A-HD, HS-502A-HD-D, HS-502A-HD-EL, HS-502B, HS-502C, HS-502D, HS-502EL, HS-502ZS,
  Pitch 25.4mm HS-600 seriýasy HS-600B, HS-600C,
  Pitch 25.4mm HS-2500 seriýasy HS-2500A, HS-2500B, HS-2500D, HS-2500E, HS-2500EL,
  Pitch 25.4mm HS-3000 seriýasy HS-3000B,
  Pitch 25.4mm HS-3400 seriýasy HS-3400A, HS-3400EL, HS-3400ZS,
  Pitch 25.4mm HS-4800 seriýasy HS-4800A, HS-4800A-EL, HS-4800D, HS-4800D-38mm,
  Pitch 25.4mm HS-F1000 seriýasy HS-F1000-58RR, HS-F1000-84B, HS-F1000-84B-GB, HS-F1000-85A, HS-F1000-85AB, HS-F1000-85AB-GB, HS-F1000-85A-GB, HS-F1000A, HS-F1000B,
  Pitch 25mm HS-2600 seriýasy HS-2600B,
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň