Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

27.2mm 38.1mm pyçakly meşhur modul guşak, dürli çözgütleri berýär

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

• Suw akdyrmak we süzmek üçin inçe torlary goşmak bilen dürli açyklyklar bilen gelýär

• Polat berkitme aýratynlygy kemeriň uzalmagyny çäklendirýär (hatda gyzgyn suwda-da)

• Güýçli önüm ýokary ýük göteriji liftler üçin goldaw berýär

• Güýçli we aşaga çydamly guşak

• Önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrýan ýapyk we giň çeňňek dizaýny

• Gapdal geçiriş programmalarynda durnuklylygy üpjün edýän gyralar

 

Arza:

Eti gaýtadan işlemek, gök önümler we miweler, teker, awtoulag, awtoulag ýuwmak we ideg


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-700A-N

Tekiz top HS-700A-N

• “Intralox Series 900 Flat Top” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• tekiz

• doly gyralary bilen ýapyk ýer

• aýna we beýleki gap-gaçlary işlemek üçin amatly

• gury we ýokary temperaturaly programmalarda

• Içgi we azyk senagatynda gaty meşhur plastik konweýer kemeri

HS-700B-N

Flush Grid HS-700B-N

• “Intralox Series 900 Flush Grid” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýokarky ýokarky we doly gyralary bilen açyk nagyş

• gaplaryň ajaýyp gapdal hereketini üpjün etmek

• ýokary temperatura çydamly teker rezin

HS-700EL-N

Kwadrat sürtülme Top HS-700EL-N

• “Intralox Series 900 Square Friction Top” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer çukury

• kemeriň ini 152mm, ýokary sürtülme inedördül üst

• gara we ak reňkli PP materiallarynda we PE materiallarynda bar

• meýilli modul konweýer üçin gowy saýlaw

HS-702B-N

HS-702B-N

• 27.2 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýokarky modully plastmassa konweýer kemeri

• miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek üçin ajaýyp

• esasanam köklenen önümler we suwy ýuwmak üçin goşundylar üçin

HS-1700B

Flush Grid HS-1700B

• “Intralox Series 1700 Flush Grid” bilen deňeşdiriň

• 38.1 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• mangony ýuwmak we arassalamak üçin modul guşakdan 1.5 dýuým agyrlyk

• güýçli kuwwat

• uzak ömri

HS-6800A

HS-6800A

• 38.1 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýapyk tekiz modully guşak

• awtoulag öndürmek üçin agyr konweýer liniýasy

• awtoulag ýygnamak liniýasy we awtoulaglara ideg etmek we ýuwmak

HS-6800D

HS-6800D

• 38.1 mm kemer çukury

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• süýşmäge garşy awtoulag konweýer modully guşak

• SS çybyklary bilen birikdirilen

• berk guşak görnüşleri

• konweýeriň çarçuwasynyň galyňlygyny gowulandyrmak

Arza:

Içgi, sterilizasiýa, teker öndürmek, awtoulag, awtoulaglara ideg we ýuwmak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pitch 27.2mm HS-700 seriýasy HS-700A, HS-700B, HS-700EL, HS-701B,
  Pitch 27.2mm HS-700-N seriýasy HS-700AB-N, HS-700A-N, HS-700B-N, HS-700D-N, HS-700EL-N, HS-702B-N, HS-703B-N,
  Pitch 38.1mm HS-1700 seriýasy HS-1700B,
  Pitch 38.1mm HS-6800 seriýasy HS-6800A, HS-6800D,
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň