Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

27.2mm 38.1mm pyçakly meşhur modul guşak, çözgütleri üýtgedýär

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

• Suw akdyrmak we süzmek üçin inçe torlary goşmak bilen dürli açyklyklar bilen gelýär

• Polat berkitme aýratynlygy kemeriň uzalmagyny çäklendirýär (hatda gyzgyn suwda-da)

• Güýçli önüm ýokary ýük göteriji liftler üçin goldaw berýär

• Güýçli we aşaga çydamly guşak

• productapyk we giň çeňňek dizaýny, önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar

• Gapdal geçiriş programmalarynda durnuklylyga mümkinçilik berýän gyralar

 

Arza:

Eti gaýtadan işlemek, gök önümler we miweler, teker, awtoulag, awtoulag ýuwmak we ideg


Haryt maglumatlary

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-700A-N

Azyk senagaty üçin Hongsbelt HS-700A-N tekiz modully plastik konweýer kemeri

• “Intralox Series 900 Flat Top” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• tekiz

• doly ýalpyldawuk gyralary bilen ýapyk ýer

• aýna we beýleki gaplary işlemek üçin amatly

• gury we ýokary temperaturaly programmalarda

• Içgi we azyk senagatynda örän meşhur plastik konweýer kemeri

HS-700B-N

Hongsbelt HS-700B-N Flush Grid teker senagaty üçin modully plastik konweýer kemeri

• “Intralox Series 900 Flush Grid” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýokarky tekiz we doly reňkli gyralary bilen açyk nagyş

• gaplaryň ajaýyp gapdal hereketini üpjün etmek

• ýokary temperatura çydamly teker rezin

HS-700EL-N

Kwadrat sürtülme ýokarky HS-700EL-N

• “Intralox Series 900 Square Friction Top” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes ini 152mm, ýokary sürtülýän inedördül üst

• PP materialynda we gara we ak reňkli PE materiallarynda bar

• meýilli modul konweýer üçin gowy saýlaw

HS-702B-N

Top Top HS-702B-N

“Intralox Series900 Mesh Top” bilen deňeşdiriň

• 27.2 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýokarky modully plastmassa konweýer kemeri

• miwe we gök önümleri gaýtadan işlemek üçin ajaýyp

• esasanam kök önümleri we suwy arassalamak üçin

HS-1700B

Flush Grid HS-1700B

• “Intralox Series 1700 Flush Grid” bilen deňeşdiriň

• 38.1 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• mangony ýuwmak we arassalamak üçin 1,5 dýuým modully guşak

• güýçli kuwwat

• uzak ömri

HS-6800A

Hongsbelt HS-6800A Awtoulag pudagy üçin tekiz modully plastik konweýer kemeri

• 38.1 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• ýapyk tekiz ýokarky modul guşak

• awtoulag öndürmek üçin agyr konweýer liniýasy

• awtoulag ýygnamak liniýasy we awtoulaglara ideg we ýuwmak

HS-6800D

Hongsbelt HS-6800D Awtoulaglara hyzmat etmek üçin süýşmäge garşy modully plastik konweýer kemeri

• 38.1 mm kemer meýdançasy

• kemeriň iň pes giňligi 152mm

• süýşmäge garşy awtoulag konweýer modul kemeri

• SS çybyklary bilen birikdirilen

• berk guşak görnüşleri

• konweýer çarçuwasynyň galyňlygyny gowulandyrmak

Arza:

Içgi, sterilizasiýa, teker öndürmek, awtoulag, awtoulaglara ideg we ýuwmak


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Pitch 27.2mm HS-700 seriýasy HS-700A, HS-700B, HS-700EL, HS-701B,
  Pitch 27.2mm HS-700-N seriýasy HS-700AB-N, HS-700A-N, HS-700B-N, HS-700D-N, HS-700EL-N, HS-702B-N, HS-703B-N, HS-700A-N-83-GB, HS-700A-N-114-GB, HS-700A-N-191-GB, HS-700B-N-83-GB, HS-700B-N-114-GB, HS-700B-N-191-GB,
  Pitch 38.1mm HS-1700 seriýasy HS-1700B,
  Pitch 38.1mm HS-6800 seriýasy HS-6800A, HS-6800D,
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň