Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

SS zynjyrlary bilen 19.05 mm kemerli spiral konweýer kemeri

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

 

HS-2200 seriýaly spiral plastinka zynjyr konweýerleri iň az giňişlikde ýokary ýa-da aşak uzaldylan aragatnaşyga ýetip biler we köp ýer tygşytlap biler, şonuň üçin awtomatiki ammar ulgamynyň, üýtgäp durýan poluň yzygiderli eltilmeginiň, wagtlaýyn saklanyşynyň, sowadyş histerezi we ş.m.

inçe dizaýny kabul ediň, umumy agram azalýar, ýöne şonda-da uly ýük göterijiligi bar, konweýeriň ýeňil agramyna ýük netijeliligi täsir etmez.Simplönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we goldamak aňsat.(Degişli dizaýn parametrleri üçin müşderi hyzmat bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

 

Arza:

Içgi, karton guty, ammar we material bilen işlemek


Haryt maglumatlary

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-2200A

Spiral konweýerler üçin Hongsbelt HS-2200A modully plastik konweýer kemeri

• 19.05mm çukur (3/4 dýuým)

• kemeriň ini 400mm

• spiral konweýerleri öndürmekde ýöriteleşen, oňat dizaýn edilen we ýokary hilli geçiriji ulgam.

• Sürüji zynjyrlary ýörite 3/4 dýuým gapdal egirme zynjyrydyr we dartyş güýji bazardaky beýleki markalara garanyňda has uludyr.

• Iň az ýerde ýokary ýa-da aşak uzaldylan ýetiriş

HS-2200A-EL

Spiral konweýerler üçin HONGSBELT HS-2200A-EL modully plastik konweýer kemeri

• 19.05mm çukur (3/4 dýuým)

• kemeriň ini 400mm we 600mm

• rezin ýokarky konweýer zynjyry, inçe dizaýny kabul ediň,umumy agram azaldy, henizem uly ýük göterijiligi bilen, ýönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we saklamak aňsat, köp ýer tygşytlamak, awtomatiki ammar ulgamynyň talaplaryny kanagatlandyrmak, üýtgäp durýan pol yzygiderli eltip bermek, wagtlaýyn saklamak, sowatmak histerezi we ş.m.

HS-2200B1

Spiral konweýerler üçin Hongsbelt HS-2200-B1 modully plastik konweýer kemeri

Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

elýeterli kemeriň ini 400mm we 600mm

spiral plastinka zynjyr konweýer kemeriniň satuwda umumy spiral plastinka zynjyrlarynyň spesifikasiýasy ýaly halkara standart çukury bar we beýleki markalar tarapyndan hem saýlanyp bilner.

HS-2200B2

Spiral konweýerler üçin Hongsbelt HS-2200-B2 modully plastik konweýer kemeri

• 19.05mm çukur (3/4 dýuým)

• kemeriň ini 400mm

• 15% açyk meýdan

• tehniki hyzmat üçin bu spiral plastinka zynjyr konweýer kemeriniň tehniki taýdan sazlaşyklylygy bar.

HS-2200-B2-EL

Hongsbelt HS-2200-B2-EL Spiral konweýerler üçin modully plastik konweýer kemeri

• 19.05mm çukur (3/4 dýuým)

• kemeriň ini 400mm

• uly dyrma burçly önüme gelsek,sürtülme blok görnüşli plastinka baglanyşyk zynjyry hökmany däl, içki gyrasy rulman meşhur halkara markasydyr.

• Bu podşipnik, berkliginde ýaglamakda we hyzmat etmekde has gowy ýerine ýetirýär.

Arza:

spiral konweýer, daşaýan gutular, göteriji konweýer


  • Öňki:
  • Indiki:

  • HS-2200 seriýasy HS-2200A, HS-2200A-EL-W400, HS-2200A-EL-W600, HS-2200-B1-W400, HS-2200-B1-W600, HS-2200-B2, HS-2200-B2-EL,
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň