Whatsapp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
+86 18575683403
E-poçta
info@hongsbelt.com

19.05 mm guşakly SS zynjyrlary bilen spiral konweýer kemeri

Gysga düşündiriş:

Önümleriň aýratynlyklary:

 

HS-2200 seriýaly spiral plastinka zynjyr konweýerleri iň az giňişlikde ýokary ýa-da aşak uzaldylan aragatnaşyga ýetip biler we köp ýer tygşytlap biler, şonuň üçin awtomatiki ammar ulgamynyň, üýtgäp durýan poluň yzygiderli eltilmeginiň, wagtlaýyn saklanmagynyň, sowadyjy histerezi we ş.m.

inçe dizaýny kabul ediň, umumy agram azalýar, ýöne şonda-da uly ýük göterijiligi bar, konweýeriň ýeňil agramyna ýüküň netijeliligi täsir etmez.Simplönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we goldamak aňsat.(Degişli dizaýn parametrleri üçin müşderi hyzmat bölümine ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris)

 

Arza:

Içgi, karton guty, ammar we material bilen işlemek


Önümiň jikme-jigi

Göçürip al

Haryt bellikleri

HS-2200A

HS-2200A

• Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

• elýeterli kemeriň ini 400mm

• spiral konweýerleri öndürmekde ýöriteleşen, oňat dizaýn edilen we ýokary hilli geçiriji ulgam.

• Sürüjiniň zynjyrlary ýörite 3/4 dýuým gapdal egilme zynjyrydyr we dartyş güýji bazardaky beýleki markalara garanyňda has uludyr.

• Iň az giňişlikde ýokary ýa-da aşak uzaldylan ýetiriş

HS-2200A-EL

HS-2200A-EL

• Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

• kemeriň ini 400mm we 600mm

• rezin ýokarky konweýer zynjyry, inçe dizaýny kabul etmek,umumy agramy azaldy, henizem uly ýük göterijiligi bilen, ýönekeýleşdirilen gurluşy ýaglamak we goldamak aňsat, köp ýer tygşytlamak, awtomatiki ammar ulgamynyň talaplaryny kanagatlandyrmak, üýtgäp durýan poluň yzygiderli daşalmagy, wagtlaýyn saklanylmagy, sowadyş histerezi we ş.m.

HS-2200B1

HS-2200-B1

Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

kemeriň ini 400mm we 600mm

spiral plastinka zynjyr konweýer kemeriniň satuwda umumy spiral plastinka zynjyrlarynyň spesifikasiýasy ýaly halkara standart çukury bar we ony beýleki markalar hem saýlap biler.

HS-2200B2

HS-2200-B2

• Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

• elýeterli kemeriň ini 400mm

• 15% açyk meýdan

• hyzmat ediş ýagdaýy üçin bu spiral plastinka zynjyr konweýer kemeriniň tehniki taýdan sazlaşyklylygy bar.

HS-2200-B2-EL

HS-2200B2-EL

• Pit 19.05mm (3/4 dýuým)

• elýeterli kemeriň ini 400mm

• önüme uly dyrma burçly,sürtülme blok görnüşli plastinka baglanyşyk zynjyry islege bagly däl, içki gyrasy bolsa meşhur halkara markasydyr.

• Bu podşipnik, çalgy çalmakda we hyzmat ediş möhletinde has gowy ýerine ýetirýär.

Arza:

spiral konweýer, daşaýan gutular, göteriji konweýer


  • Öňki:
  • Indiki:

  • HS-2200 seriýasy HS-2200A, HS-2200A-EL, HS-2200-B1, HS-2200-B2, HS-2200-B2-EL,
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň