Whatsapp
+86 13823291602
Bize jaň ediň
+86 19842778703
E-poçta
info@hongsbelt.com

Gollanma demir / geýim zolagy / konweýer esbaplary

Gysga düşündiriş:

HONGSBELT konweýer liniýalary üçin ajaýyp esbaplar bilen üpjün edýär:

Egri oturgyçlar we öwrüm ýolunyň ugrukdyryjy relsleri - HONGSBELT öwrümli ýollaryň egri oturgyçlary ugrukdyryjy gurluşy üpjün edip biler, soňra bolsa hia-gually işlemegi teklip edip biler.

Uzak möhletli amallarda zynjyr plitalary we zynjyr ulgamy üçin ýer.HONGSBELT gollanmalary poslamaýan gabyklar we oturdylan ýokary hilli materiallar bilen häsiýetlendirilýär.

Içine oturdylan dürli materiallar bar: UHMW, pes sürtülme materiallary.We anti-statik materiallar.Materialshli materiallar FDA kepilnamasyndan geçdi we amaly gurşawyň köpüsinde ulanylyp bilner.


Haryt maglumatlary

Göçürip al

Haryt bellikleri

Gollanma demir ýoly

HONGSBELT konweýer liniýalary üçin ajaýyp esbaplar bilen üpjün edýär:

Egri oturgyçlar we öwrüm ýolunyň ugrukdyryjy relsleri - HONGSBELT öwrüm ýollarynyň egri oturgyçlary ugrukdyryjy gurluşy üpjün edip biler, soňra bolsa hia-gually işlemegi teklip edip biler.

Uzak möhletli amallarda zynjyr plitalary we zynjyr ulgamy üçin ýer.HONGSBELT gollanmalary poslamaýan gabyklar we oturdylan ýokary hilli materiallar bilen häsiýetlendirilýär.Içine oturdylan dürli materiallar bar: UHMW, pes sürtülme materiallary.We anti-statik materiallar.Materialshli materiallar FDA kepilnamasyndan geçdi we amaly gurşawyň köpüsinde ulanylyp bilner.

Rolik we garawul demir ýoly - HONGSBELT özboluşly pes sürtülme garawul, kombinasiýa we diwersifikasiýa önümleriniň arassalygyny ýokarlandyryp biler.

Modully konweýer kemerleri üçin esbaplar: uçuş, uçuş uçuşy, 45 dereje ýapgyt uçuş, gapdal diwarlar, SUS304Rods & Links, itekleýji, pyçaklar, Dürli dizaýn zerurlyklaryňyzy doly kanagatlandyryp biljek köp sanly aýratynlyklarymyz bar.

Zolak geýiň

Konweýer liniýalary üçin ajaýyp esbaplar:

ýokary güýçli aşaga çydamly pes köýnekli relsler we esbaplar.Çalt çözgütler bilen üpjün etmek, konweýer liniýalaryny goldamak we ugrukdyrmak üçin ajaýyp esbaplar doly elýeterli bolup biler.HONGSBELT, dürli önümçilik islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin köp sanly innowasion çözgüt hödürleýär we esasy önümler şulary öz içine alýar:

Geýim zolagy - HONGSBELT yzygiderli geýilýän zolak, tekiz geýim zolagy, zolak geýýän heteroid, konweýerleri öwürmek üçin T şekilli geýim zolaklary, içgi çüýşeleri üçin ýokary berklige çydamly zolaklar, spiral öwrüm konweýerleri üçin zolak geýmek, gysgyç geýmek zolaklary, plastinka geýmek we J.zolakly şekilli.

Konweýer garnituralary

Modully konweýer kemerleri üçin esbaplardan başga-da, aşakdaky umumy garnituralary hem berip bileris:

1. Plastmassa maşynlary, tutawaçlary we baglanyşyk bloklary üçin demir ýol gysgyçlary we ýerleşdiriji enjamlar kesgitleýji kombinasiýa düzýär.HONGSBELT eýeleri, konweýer çüýşesiniň ululygyna görä garawulyň giňligini çalt düzedip bilerler.

2. Çarçuwaly we goldaýan ýüplükli turba uçlary, şertli goldaw aýaklary, zarbalar, bipodlar we üçburçluklar, sütün gapaklary we gapdal podşipnikler konweýer liniýalary üçin amatly sazlaşykly ygtybarly gurluşlary üpjün edip biler.

3. Rolikler we aýlaw önümleri - HONGSBELT agyrlyk güýji konweýerleri, aýlanýan rozetka, podşipnikler we ýöriteleşdirilen plastmassa rulolar dürli konweýer talaplaryna laýyk bolup biler.

4. Custöriteleşdirilen plastmassa gaýtadan işlemek - HONGSBELT güýçli gözleg we gaýtadan işlemek mümkinçiliklerine eýedir, şonuň üçin aýratyn zerurlyklaryňyza görä ýokary hilli plastmassa önümleri bilen üpjün edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • komponentleri Konweýer komponentleri,
    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň