WhatsApp
+86 19536088660
Bize jaň ediň
86-755-89973545
E-poçta
info@hongsbelt.com

Göni işleýän guşaklar

 • 27.2mm 38.1mm pitch popular modular belt with varies conveying solutions

  27.2mm 38.1mm pyçakly meşhur modul guşak, çözgütleri üýtgedýär

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Suw akdyrmak we süzmek üçin inçe torlary goşmak bilen dürli açyklyklar bilen gelýär

  • Polat berkitme aýratynlygy kemeriň uzalmagyny çäklendirýär (hatda gyzgyn suwda-da)

  • Güýçli önüm ýokary ýük göteriji liftler üçin goldaw berýär

  • Güýçli we aşaga çydamly guşak

  • productapyk we giň çeňňek dizaýny, önümiň durnuklylygyny ýokarlandyrýar

  • Gapdal geçiriş programmalarynda durnuklylyga mümkinçilik berýän gyralar

   

  Arza:

  Eti gaýtadan işlemek, gök önümler we miweler, teker, awtoulag, awtoulag ýuwmak we ideg

 • 1inch modular plastic belt for food processing material handling

  Iýmit gaýtadan işleýän materiallary işlemek üçin 1 dýuým modully plastmassa guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Dürli öz-özüni arassalaýan ýüzleriň kömegi bilen azalýan hapalar

  • Az sürtülme we önüm bilen aragatnaşyk

  • Dürli açyk gatnaşyklarda bar

  • Aşakdaky täsire garşylyk paneli

  • Önümiň göwnejaý geçirilmegi üçin profil bazasy

  • workingokary iş güýji

   

  Arza:

  Et, deňiz önümleri we guşlary gaýtadan işlemek, gasynlanan karton geçiriji liniýa, howa menzili, teker, içgi, dokma we ş.m.

 • 2inch pitch modular belt for meat seafood processing

  Et deňiz önümlerini gaýtadan işlemek üçin 2 dýuým çukur modully guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • ensokary dartyş güýji

  • Uzyn konweýerler mümkin

  • Howpsuz gezelenç

  • Anti-statiki material görnüşleri

  • Güýçli we galyň önüm agyr ýükleri döwmezden goldaýar

  • Her dürli duýgur iýmit önümlerini işlemek üçin amatly

  • Uzak ömür we tehniki hyzmatyň pes çykdajylary

  • Guşakdan önümlere bellik ýok

  • Açyk meýdany deň derejede ýaýratmak; çeňňegiň töwereginde açyň

  • Polat ýadrosy gowşurylan önüm bilen gatnaşyga girmeýär

  • loadük göterijiligi

  • Iki goşma tehnologiýa bir konweýer kemerinde dürli materiallary birleşdirmäge mümkinçilik berýär

  • Pes gurluşyk beýikligi = az çukur çuňlugy zerur

   

  Programma :

  Azyk senagaty, et, deňiz önümleri, guşlary gaýtadan işlemek, miwe we gök önümler, metal detektor, sterilizasiýa

 • 57.15mm 63.5mm large pitch modular belt with heavy loading capacity

  57.15mm 63.5mm uly ýük göterijilikli uly göwrümli modul guşak

  Önümleriň aýratynlyklary:

  • Has ýokary ýüklere we konweýeriň uzynlygyna rugsat berýär

  • Has uly eşik zolagy has uzak ömri üpjün edýär

  • Köýnege çydamly we EC goýmak üçin tehnologiýa salyň

  • Ergonomiki “pes profilli” tutuş ýer

  • Arassalamak aňsat

  • Has gowy gatnaşygy we az köýnegi

  • Dürli materiallarda ýerine ýetiriş

   

  Arza:

  Awtoulag, awtoulag öndürmek, awtoulag ýuwmak we ideg etmek, awtoulag ýygnamak, gasynlanan karton